Ocenenie nehnuteľnosti

Správne nastavenie predajnej ceny nehnuteľnosti je kľúčovým prvkom úspešnej realizácie predaja.

Je samozrejmosťou, že vlastník nehnuteľnosti chce predať rýchlo a za najvyššiu cenu, často sa ešte stretávame s tým že sa neponáhľa, ale trvá na svojej očakávanej predajnej cene. Vyhľadať si podobné inzeráty a stotožniť sa s inzerovanými cenami tiež nie je správne riešenie, lebo je rozdiel medzi inzerovanou ponukovou cenou a skutočne zrealizovanou predajnou cenou a k celkovému hodnoteniu je potrebné aj posúdenie stavu objektu nie len na základe prezentovaných fotografii ale skutkovým stavom

Hrajte s trhom

V súčasnosti je trh nastavený na stranu predávajúceho, to znamená že dopyt prevažuje nad ponukou a za nehnuteľnosť dnes môžete utŕžiť v priemere viac cca o 10 – 15 % ako pred rokom, ale je nutné rozumne nastaviť celú stratégiu predaja. Nesprávne nastavená ponuková cena môže celý proces aj poškodiť.

Čas je vašim nepriateľom

Ak je však cena nehnuteľnosti nastavená príliš vysoko predávajúci riskuje, že o jeho nehnuteľnosť nebude na trhu záujem a ak aj dôjde k jej zníženiu po uplynutí nejakého času, nehnuteľnosť už bude na trhu tzv. ležiakom.

Zverejniť inzerát s najvyššou ponukovou cenou dnes už jednoducho nestačí.

Najlepšia cena, akú za svoju nehnuteľnosť aj na dnešnom trhu dostanete, je cena, ktorú dostanete na začiatku. Každý mesiac, ktorý je vaša nehnuteľnosť v ponuke na predaj znamená aj na trhu s rastúcimi cenami nakoniec nižšiu predajnú cenu. Vedieť ako postaviť dobre ponukovú cenu a predať tak za viac, je preto kľúčové.

Stratégia a taktika

Práve prvé týždne po uvedení realitnej ponuky na trh sú v procese úspešnosti obchodnej transakcie najdôležitejšie a preto využijte ocenenie nehnuteľnosti a nastavenie predajnej ceny ako aj celej stratégie predaja a nechajte si poradiť odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami, predáte tak skutočne rýchlejšie a výhodnejšie.

Pri stanovení predajnej ceny nehnuteľnosti sa maklér opiera predovšetkým o svoje predošlé skúsenosti so zrealizovanými predajmi podobných nehnuteľnosti, analýze konkurenčných nehnuteľnosti na trhu v danom čase, technickým stavom nehnuteľnosti, ponuky a dopyty na realitnom trhu ale aj nájdením odlišnosti, ktoré sú žiadúce pre kupujúceho a tieto vie v predaji uplatniť a zhodnotiť

V procese preberania nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie za účelom sprostredkovania jej predaja ponúkame tuto službu klientovi zdarma.

Ponúkame Vám aj službu oceňovanie nehnuteľnosti pre potreby inštitúcii napr. dedičské konanie, súdne konanie, rozvodové konanie.

Stanovenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vyhotovujeme v písomnej forme a to na základe osobnej obhliadky alebo na základe našich databáz a štatistiky

Cena tejto realitnej služby je od 40,- Eur