Trhový odhad

Trhový odhad ceny našim maklérom s 20 ročnými skúsenosťami  Vám umožní zorientovať sa v tom, akú aktuálnu  hodnotu  má vaša  nehnuteľnosť  na realitnom trhu  v  porovnaní s konkurenčnými ponukami.

Túto službu využijete  napr.   pri dedičskom konaní, vysporiadaní  podielového spoluvlastníctva,  v rozvodovom konaní, súdnom konaní. 

Stanovenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti vyhotovujeme v písomnej forme a to na základe osobnej obhliadky alebo na základe našich databáz a štatistiky. 


Cena služby :    od  40,- Eur

Trhový odhad